Blue Button

Blue Button

Het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is in opkomst. Het PGD is een centrale plaats waar mensen hun persoonlijke aan de zorggerelateerde gegevens kunnen opslaan en organiseren. Dit gebeurt gescheiden van de door de zorgverlener opgeslagen en georganiseerde gegevens. Hiervoor moeten verschillende oplossingen, partijen en belangen goed op elkaar aansluiten. En dat kan. Blue Button faciliteert.

Uitleg van Microsoft HealthVault

Neem contact met ons op